Moje Rachunki - wyszukiwarka punktów sprzedaży

 • Określ moją lokalizację

Punkty sprzedaży

Wybierz usługę i wpisz nazwę miejscowości aby wyszukać punkty

Jak zapłacisz za rachunek?

 • Podajesz rachunek sprzedawcy w swoim sklepie Podajesz rachunek sprzedawcy w sklepie
 • Sprzedawca skanuje kod kreskowy umieszczony na blankiecie rachunku Sprzedawca skanuje kod kreskowy umieszczony na blankiecie rachunku
 • Dane z rachunku zostają błyskawicznie odczytane
 • Opłacasz kwotę rachunku powiększoną o aktualną prowizję
 • Otrzymujesz dowód wpłaty - wydruk z terminala potwierdzający wpłatę, który należy zachować

Usługa świadczona jest przez BillBird S.A. - instytucję płatniczą,
wpisaną przez KNF do rejestru usług płatniczych (nr IP2/2012).
Regulamin usługi dostępny jest w punkcie oraz na
www.billbird.pl.

Aktualny cennik prowizji

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty w wybranym punkcie (standardowa płatność lub przyspieszony przekaz) i od księgowania wpłat w banku, w którym dany wystawca posiada rachunek. Przekazanie płatności Jednorazowej (uznanie rachunku bankowego dostawcy [banku] Odbiorcy) nastąpi w terminie jednego dnia roboczego od daty dokonania wpłaty (nie licząc dnia wpłaty Klienta). W przypadku kiedy Państwa zlecenie otrzymamy w postaci papierowej (papierowy Rachunek), przekazanie płatności jednorazowej (uznanie rachunku bankowego dostawcy [banku] Odbiorcy) nastąpi w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty dokonania wpłaty (nie licząc dnia wpłaty Klienta).
 • Współpraca z wystawcami rachunków odbywa się w oparciu o podpisane umowy o świadczeniu usług przyjmowania płatności gotówkowych w autoryzowanych punktach sieci moje rachunki. BillBird odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z każdorazowo zawieranej umowy w zakresie zlecenia przekazu Płatności Jednorazowej Wystawcy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. (t. jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 873 ze zm.) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), która jednocześnie sprawuje nadzór nad BillBird jako Krajową Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru pod numerem IP2/2012.
 • W sytuacji, gdy należność za rachunek została uregulowana w sieci moje rachunki, a mimo to Wystawca wyśle upomnienie należy:
  - zgłosić się z orginałem potwierdzenia zapłaty do punktu, w którym opłacony został rachunek;
  - lub przesłać wymienione poniżej dokumenty na adres BillBird S.A. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków;
  - lub skontaktować się z telecentrum BillBird pod numerem telefonu: +48 12 293 34 00 lub +48 12 398 77 18;
  - lub wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go faxem na numer: +48 12 293 33 02, listem lub jako -skan na adres e-mail: support@billbird.pl;
  - lub wypełnić formularz reklamacyjny online.
  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  - oryginał potwierdzenia zapłaty
  - formularz reklamacyjny
  - inne wymagane dokumenty np. faktura, wezwanie do zapłaty itp.
Wczytywanie

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu

Wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.

Można wybrać kilka opcji