Czym jest chargeback?

Prawdopodobnie chociaż raz słyszałeś o chargeback lub obciążeniu zwrotnym. To pojęcie dobrze znane osobom, które często korzystają z kart płatniczych, jednak nie wszyscy rozumieją specyfikę jego działania. Odpowiadamy na pytania, czym jest chargeback i kiedy warto z niego korzystać.


Czym jest chargeback?

Chargeback to tzw. obciążenie zwrotne, czyli rodzaj zwrotu środków na konto. Jest to jeden z mechanizmów, które mają chronić konsumenta. Zwrot inicjuje posiadacz karty, który kontaktuje się z bankiem. Reszta procedur wykonywana jest już przez wystawcę karty.

Obciążenie zwrotne jest możliwością odzyskania pieniędzy w przypadku, gdy zakupiony towar lub usługi były niezgodne z umową. Chargeback stosowany jest także, kiedy dojdzie do oszustwa, np. konsument zauważy na wyciągu transakcje, których nie dokonał.

Chargeback jest możliwy przy transakcji wykonanej kartą: kredytową, debetową, przedpłaconą (prepaid), obciążeniową.

W jakim przypadku chargeback jest uzasadniony?

Słuszność obciążenia zwrotnego ocenia bank. Może on uruchomić procedurę chargeback lub nie. Decyzja podejmowana jest na podstawie informacji od konsumenta, lecz niekiedy bierze w niej udział również sprzedawca, z którego towaru lub usług byliśmy niezadowoleni. Ma on prawo przedstawić dowody, które potwierdzą, czy wywiązał się z umowy. Oznacza to, że bank musi każdy chargeback rozpatrywać indywidualnie. W związku z tym procedura nie jest zautomatyzowana i zajmuje trochę czasu (nawet do 4 tygodni).

Niektóre z uzasadnionych przyczyn zgłaszania chargebacków to:
niezadowolenie z produktów lub usług, np. brak dostawy, towar niezgodny z opisem, niewykonanie usługi;
transakcja o znamionach oszustwa, np. dokonana przez osoby nieupoważnione;
problem techniczny, np. obciążenie niewłaściwą kwotą, zdublowanie transakcji.

Procedura ubiegania się o chargeback

Aby ubiegać się o chargeback, trzeba złożyć reklamację w banku. Można to zrobić zarówno telefonicznie, jak i w oddziale. Wniosek ubiegania się o chargeback musi zawierać imię i nazwisko posiadacza, numer karty oraz datę przeprowadzenia transakcji.

Kiedy procedura zostaje uruchomiona, dowiaduje się o niej i klient, i sprzedawca. Oboje mają prawo do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Na ogół konieczne jest uzupełnienie wniosku o potwierdzenie dokonania transakcji i kopię umowy. Bank może poprosić też o dowód wskazujący na to, że klient próbował odzyskać pieniądze samodzielnie, np. kontaktując się elektronicznie ze sprzedawcą. W przypadku kradzieży konieczna jest kopia dokumentów, które potwierdzą, że doszło do jej zgłoszenia. 

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu