Jak wygląda kontrola instalacji gazowej?

Kontrola instalacji gazowej powinna być wykonywana regularnie. Zaniedbanie tego obowiązku może grozić bowiem dużym niebezpieczeństwem i wiązać się z niemałymi kosztami naprawy. Jak wygląda kontrola instalacji gazowej? Jak często trzeba ją wykonywać? Kto może robić taki przegląd? O tym w naszym artykule.

Kontrola instalacji gazowej według prawa

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale przegląd instalacji gazowej regulowany jest przez prawo. Informację o tym znajdziemy w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Z zapisu wynika, że obiekty budowlane powinny być poddane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Jak często należy przeprowadzać kontrolę gazu?

Informację o częstotliwości przeprowadzanych kontroli znajdziemy w tej samej ustawie. Według prawa instalację gazową należy kontrolować co najmniej raz w roku. Wyjątkiem są bardzo duże obiekty, których powierzchnia przekracza 2000 m2. W takim przypadku przegląd powinien być wykonywany dwa razy w roku. Pierwszy do końca listopada, drugi do końca maja.

Kto może przeprowadzić kontrolę instalacji?

O tym, kto może przeprowadzać kontrolę instalacji gazowej, stanowi m.in. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Według jego wskazań kontroli mogą dokonać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej oraz osoby z kwalifikacjami, które wynikają z przepisów o dozorze technicznym i energetyce. Oznacza to, że mimo obiegowej opinii kontrolę instalacji gazowej może przeprowadzić nie tylko gazownik, ale także kominiarz, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Jak przebiega kontrola instalacji gazowej?

Kontrola instalacji gazowej polega na sprawdzeniu szczelności tzw. aparatów gazowych wszystkich urządzeń na gaz. Pomiary wykonywane są między gazomierzem a sprzętem. W trakcie kontroli sprawdzany jest stan techniczny przyłączy, podłączenia armatury, połączenia przewodów. Przeglądowi powinny zostać poddane też urządzenia gazowe. Zwykle wystarczy jedynie sprawdzić, czy działają poprawnie.

Protokół kontroli

Po każdej kontroli instalacji gazowej powinien zostać przygotowany protokół. Nie ma jednak jasnych wytycznych do tego, co należy w nim zawrzeć. Zazwyczaj zapisuje się po prostu datę przeglądu oraz ocenę na zasadzie działa poprawnie lub nie działa. Pod protokołem musi znaleźć się podpis osoby, która przeprowadzała kontrolę.

 

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu