Jak zapłacić mandat?

Otrzymanie mandatu karnego, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Tym bardziej, że wraz z pierwszym stycznia 2022 roku, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który zakłada znaczne podwyżki kwot mandatów. Niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego, przekroczenie dozwolonej prędkości czy choćby zakłócanie ciszy nocnej, może skutkować przykrymi konsekwencjami – między innymi w postaci kary finansowej. Mandat często przyczynia się do sporego uszczuplenia naszego domowego budżetu. Pamiętajmy jednak aby mandaty opłacać w wyznaczonym terminie, ponieważ zaniechanie tego obowiązku, może rodzić kolejne nieprzyjemne skutki, nie zwlekajmy więc z płatnością. Jak tego dokonać? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Typy mandatów 

Jeśli chodzi o polskie prawo, wyróżniamy trzy typy mandatów:

  • Mandat gotówkowy – wystawiany jest obcokrajowcom lub osobom nieposiadającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Mandat taki, należy opłacić bezpośrednio służbom, które wystawiły dokument. Najczęściej mamy w tym przypadku do czynienia z płatnością za pomocą gotówki, natomiast część służb posiada przy sobie również terminal płatniczy, dzięki czemu istnieje możliwość dokonania płatności kartą.
  • Mandat karny kredytowany – taki mandat wystawiany jest najczęściej, ponieważ dedykowany jest obywatelom Polski, na stałe przebywającym w kraju. Najczęstszą metodą płatności w przypadku tego mandatu karnego, jest płatność przelewem. Możemy natomiast również i ten rodzaj mandatu uregulować płatnością na miejscu, za pomocą karty płatniczej (o ile patrol dysponuje terminalem) lub gotówki.
  • Mandat zaoczny – wystawiany jest pod nieobecność sprawcy, mamy z nim do czynienia choćby w przypadku złego parkowania lub wykroczenia drogowe zarejestrowanego za pomocą fotoradaru.

Jak zapłacić mandat?

  • Płatność na miejscu – czasami możliwe będzie uregulowanie płatności mandatu na miejscu. Wówczas możemy tego dokonać za pomocą gotówki lub karty płatniczej, o ile oczywiście dany patrol będzie dysponował terminalem płatniczym
  • Płatność przez Internet –jeśli nie mamy możliwości opłacenia mandatu na miejscu lub też nie dysponujemy w danej chwili gotówką, z pewnością najwygodniejszą opcją będzie dokonanie płatności przez Internet. Wystarczy w tym przypadku posiadać dostęp do bankowości elektronicznej.
  • Płatność na poczcie – jednym z bardziej tradycyjnych rozwiązań jest również dokonanie płatności z tytułu mandatu na poczcie. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jak zapłacić mandat przelewem online?

Aby zapłacić mandat przez Internet, należy skorzystać z bankowości internetowej danego banku. Należy przy tym pamiętać, że mandat stanowi opłatę podatkową, dlatego po zalogowaniu się do banku, powinniśmy udać się do sekcji "Przelewy", następnie wybrać "Przelew podatkowy"/ "Przelew do Urzędu Skarbowego" / "Przelew do US" i z danych kategorii wybrać "Mandaty".

Następnie musimy wypełnić dane Urzędu Skarbowego, będą to dane Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W przypadku pola "Typ identyfikatora", wybieramy PESEL, a w miejscu "Numer identyfikatora" podajemy swój numer pesel. Następnie wpisujemy kwotę mandatu karnego. W polu "identyfikacja zobowiązania" / "identyfikator zobowiązania" podajemy numer i serię mandatu karnego. Następnie zatwierdzamy przelew – w niektórych przypadkach, będzie konieczne potwierdzenie chęci wykonania przelewu, za pomocą notyfikacji push lub kodu sms.

Jak zapłacić mandat na poczcie?

Opłacenie mandatu karnego na poczcie jest rozwiązaniem wygodnym, szczególnie dla osób starszych, którzy nie mają biegłości w korzystaniu z bankowości internetowej. Ta metoda płatności wiążę się jednak z pewnymi niedogodnościami, jak określone godziny otwarcia urzędu pocztowego, istniejące w nich kolejki, czy dodatkowe opłaty. Jak zapłacić mandat na poczcie? Po pierwsze, pamiętajmy, aby użyć oryginalnego formularza, druku mandatu karnego (odcinki A i B). W opisie przelewu, powinniśmy wpisać serię i numer mandatu, imię i nazwisko osoby ukaranej, oraz jej adres. Seria i numer mandatu, widnieją na blankiecie otrzymanego mandatu. Decydując się na płatność mandatu na poczcie, zostaniemy obciążeni dodatkową opłatą za opłacenie mandatu.

Jak zapłacić mandat od straży miejskiej?

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawiają mandaty w formie kredytowanej. Grzywnę wynikającą z mandatu karnego kredytowanego wpłaca się do kasy właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W przypadku nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego kredytowanego przez strażnika straży gminnej (miejskiej), pieniądze należy wpłacić do kasy właściwego urzędu gminy (miasta) lub na rachunek właściwego urzędu. Numer konta do uiszczenia opłaty, widnieje na odcinku A i B otrzymanego mandatu. Opłatę można także zrealizować w regionalnych kasach Straży Miejskiej.

Mandat z fotoradaru

Wszystkie fotoradary zainstalowane w Polsce podlegają pod Generalną Inspekcję Transportu Drogowego. O tym, że zostaliśmy uwiecznieni na zdjęciu za pośrednictwem fotoradaru, dowiadujemy się dzięki przesyłce otrzymanej pocztą. W jej środku, możemy spodziewać się trzech, gotowych do wypełnienia oświadczeń:

  • Oświadczenie numer 1 – wypełnia osoba, kierująca pojazdem w momencie wykroczenia
  • Oświadczenie numer 2 – wypełnia właściciel pojazdu, który wskazuje komu jego auto zostało powierzone do kierowania czy używania w danym czasie
  • Oświadczenie numer 3 –wypełnia właściciel pojazdu, który nie wskazuje lub chce odmówić wskazania osoby, której powierzył auto w danym czasie

Po odesłaniu wybranego wypełnionego oświadczenia, GITD podejmuje dalsze działania – nakłada mandat i wysyła go danej osobie lub oddaje sprawę do sądu o nałożenie mandatu lub wysyła oświadczenie osobie podanej przez właściciela auta.

Jeśli auto było kierowane przez właściciela, otrzyma on w następnym piśmie, wysłanym listem poleconym, druk do opłaty mandatu, jeżeli go opłaci, sprawa jest zamknięta. Jeżeli autem jechała osoba trzecia, właściciel samochodu zobowiązany jest do podania nie tylko jej imienia i nazwiska, ale także adresu zamieszkania, na który zostanie przesłany mandat do zapłacenia. 

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu