Kredyt studencki. Co powinieneś o nim wiedzieć?

Skorzystanie z kredytu studenckiego jest dla wielu młodych ludzi jedyną szansą na otrzymanie większej ilości gotówki. Niekiedy tylko finansowa pożyczka umożliwi im zakup określonych dóbr, opłacenie studiów lub uregulowanie innych należności. Kredyt studencki może być dla nich doraźną pomocą, dzięki której zyskają niezbędne środki i czas na ich spłatę. Kiedy warto się na niego zdecydować? Co należy o nim wiedzieć, aby być przygotowanym na jego spłatę? Odpowiedni na te i inne pytania związane z kredytem studenckim znajdziesz w naszym artykule. 

Kredyt studencki - po co?

Studenci zaliczają się do grupy społecznej, która objęta jest taryfą ulgową np. przy zakupie biletów komunikacji miejskiej lub na międzymiastowy pociąg. Te, jak i inne udogodnienia, które ich dotyczą, wynikają m.in. z tego, że trudniej jest im godzić pracę z nauką - zwłaszcza na dziennych studiach - i tym samym ich osobisty budżet może nie być zbyt duży. Można wysnuć wniosek, że kredyt studencki jest kolejną formą pomocy, dla tych, którzy chcą poświęcić swój czas na kształcenie się. Warunki uzyskania go, jak i spłaty są bowiem wyjątkowo korzystne. Wynikają z zapisu opracowanej przez Sejm i Senat Ustawy 2.0. 

Zatem dzięki takiej pożyczce studenci i doktoranci, którzy np. nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony rodziców, zyskają potrzebne im środki. Co istotne, żaden z banków udzielających kredytu nie wymaga tego, by kredytobiorcy tłumaczyli się z tego na co przeznaczą otrzymane pieniądze. Jednak najczęściej służą one do tego, żeby pokryć koszty związane z nauką, wynajmem lokalu lub z realizacją różnorakich inwestycji. 

Warunki otrzymania kredytu studenckiego 

Przede wszystkim, kredyt studencki udzielany jest jedynie studentom oraz doktorantom uczelni i pomniejszych jednostek akademickich. O kredyt ten ubiegać się można przez cały rok (w myśl nowych przepisów o kredytach studenckich 2020/2021) i nie tylko po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta. Wniosek o przyznanie pożyczki może składać także osoba, która dopiero stara się o przyjęcie na studia. 

Kredyty studenckie przyznawane są osobom na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich orz doktoranckich; bez względu na to, czy realizowane są w trybie dziennym, czy zaocznym. 
Co ważne, przyznanie kredytu studenckiego konkretnej osobie może odbyć się tylko raz. Ubiegać się o niego mogą studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz doktoranci, którzy nie mają więcej niż 35 lat. Najważniejsze jest jednak to, że kredytobiorca musi mieć rozpoczęte studia wyższe przed 25. rokiem życia. 

  • Kryterium dochodowe

Kolejnym z warunków przyznawania kredytów studenckich jest kryterium dochodowe. Według aktualnych ustaleń maksymalny dochód na jedną osobę w rodzinie nie może być większy niż 2,5 tys. zł netto. 

  • Poręczenie kredytu studenckiego 

Ostatnim ważnym warunkiem jest udział poręczyciela, który razie wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji, będzie w stanie spłacić należność za kredytobiorcę. Poręczycielem może być rodzic lub ktoś z rodzeństwa. 

  • Zaświadczenie o statusie studenta/doktoranta 

W trakcie procedury kredytowej dobrze jest złożyć pismo poświadczające o statusie studenta lub doktoranta, gdyż zwiększy to szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Zdarza się też, że udzielający kredytu bank, podczas trwania umowy kredytowej, zażąda od kredytobiorcy okazania aktualnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej. 

  • Zdolność kredytowa

Aby otrzymać kredyt studencki, trzeba mieć też wystarczająco wysoką zdolność kredytową. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększyć zdolność kredytową, zapoznaj się z naszym osobnym artykułem. 

Spłata kredytu studenckiego 

Otóż kredyt studencki może być przyznany maksymalnie na 6 lat, natomiast okres trwania pożyczki dla doktorantów nie może być dłuższy niż 4 lata. 
Spłata przy kredycie studenckim następuje 2 lata po zakończeniu edukacji wyższej. Liczba jego rat natomiast jest dwukrotnością liczby wypłaconych części kredytu. Dla przykładu, jeśli dany student otrzymywał 500 złotych przez 25 miesięcy, to jest on zobowiązany do spłaty 250 zł przez 50 miesięcy. Rzecz jasna do spłacanych kwot należy doliczyć odsetki. Dlatego tak istotne jest oprocentowanie kredytu studenckiego. Aby je obliczyć, można skorzystać z kalkulatora online. Najczęściej wynosi ono poniżej 0,2%. 

Kredyt studencki - ile można wziąć?

Miesięczne transze kredytu mogą wynosić 400 zł (rata obniżona), 600 zł (rata podstawowa) oraz 800 lub 1000 zł (rata podwyższona). Co ważne, student/doktorant podczas obowiązywania umowy kredytowej może zmienić wysokość pożyczki. 

Czy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Umorzenie kredytu możliwe jest wtedy, gdy student zakończył studia wyższe z bardzo dobrymi wynikami. Jednak w najlepszym wypadku umorzenie dotyczyć będzie co najwyżej 50. proc. wartości kredytu. Natomiast jeśli dany student lub doktorant znajdował się pośród 5% najlepszych absolwentów uczelni, to umorzone może być 35% z puli należności; zaś gdy był wśród 10 proc., to może liczyć na umorzenie 20%. 

Umorzenie spłaty w całości możliwe jest, jeśli kredytobiorca znajduje się w wyjątkowo trudniej sytuacji finansowej i społecznej. Wtedy taki wniosek rozpatrywany jest przez ministra zajmującego się szkolnictwem wyższym. 

 

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu