Opłaty za wodę 2018 - czy będziemy płacić podwójnie?

1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne, które wprowadza zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najważniejszych elementów jest zasada „zwrotu kosztów za usługi wodne”. Jej wprowadzenie ma spowodować stworzenie efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej. Wprowadzono katalog usług wodnych i opłat za nie.

Opłaty za usługi wodne
Zgodnie ze zmienionymi przepisami, opłatom podlega między innymi: pobór wód podziemnych i powierzchniowych, odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, pobór wód podziemnych i powierzchniowych na rzecz chowu/hodowli ryb i innych organizmów wodnych, a także odprowadzanie ścieków związanych z tą działalnością.

Opłaty za wodę 2018
30 grudnia 2017 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw RP dotyczące jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (poz. 2502). Zgodnie z postanowieniami, opłaty za usługi wodne mają być uiszczane zarówno w formie opłaty stałej, jak i zmiennej. Nowe prawo wodne określa górne, jednostkowe stawki, a rolą rozporządzenia jest określenie wysokości stawek jednostkowych opłat za konkretne usługi.

Stawki przyjęte w rozporządzeniu kształtują się na poziomie, który odpowiada wysokości stawek, jakie obowiązywały jeszcze do końca 2017 roku, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska. Przyjęta stawka opłaty zmiennej za pobraną wodę podziemną to 0,115 zł za 1 m3, zaś za powierzchniową 0,057 zł za 1 m3. Nieco niżej kształtują się stawki zmiennej opłaty za pobór wód do kilku wybranych przedmiotów działalności (na przykład dla celów produkcji spożywczej). Dla realizacji tak zwanych zadań własnych gmin z zakresu zaopatrzenia zbiorowego ludności w wodę pitną, jednostkowe stawki za pobór wynoszą 0,068 zł za 1 m3 dla wody podziemnej i 0,040 zł za 1 m3 dla powierzchniowej.

"W tym roku będzie wyjątkowa sytuacja. Użytkownicy wód będą płacili dwukrotnie. Pierwszy raz za 2017 rok w starym systemie wynikającym z Prawa ochrony środowiska (...) Oprócz tego w tym samym czasie Wody Polskie wdrażają system usług wodnych za rok 2018, przewidzianych przez Prawo wodne" – o czym poinformował Mateusz Balcerowicz, Wiceprezes Wód Polskich. Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich – uspokaja, że  polska administracja wodna jest w fazie, którą należy określić jako rozwojową i "nie mamy do czynienia z chaosem organizacyjnym". Jednak, sam Prezes przyznał, że pewne trudności są wynikiem scalania administracji publicznej i samorządowej, dotychczas oddzielnie zajmujących się sprawami gospodarki wodnej.

Wobec stawek jednostkowych opłat zmiennych za pobór wód i odprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, wprowadzonych w Rozporządzeniu, postanowiono, że obecnie przyjęte stawki będą utrzymać się na określonym już poziomie w okresie najbliższych dwóch lat.  Wynika to wyłącznie z treści uzasadnienia przygotowanego dla projektu Rozporządzenia, jak również oceny skutków podjętej regulacji. 

Jak opłacić rachunki za wodę przez internet? Sprawdź: opłaty za wodę przez internet

Kontakt

Dane adresowe Orbita Sp. z o.o. | Dojazd
ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Mapa dojazdu