Oszczędzanie na emeryturę - jak skutecznie odkładać pieniądze na swoją przyszłość?

Przebywanie na emeryturze po wielu latach aktywności zawodowej powinno polegać na wypoczynku. Dobrze jest mieć wtedy stworzone ku temu, jak najlepsze warunki, aby nie musieć przejmować się problemami, szczególnie tymi związanymi z pieniędzmi. Niestety niewielu emerytów może liczyć na wystarczającą emeryturę. Dlatego konieczne jest oszczędzanie i najlepiej na długo przed rozpoczęciem emeryckiego życia. O tym jak zacząć oszczędzać na emeryturę podpowiadamy w naszym artykule. 

Konieczność oszczędzania na emeryturę

System emerytalny w Polsce - jak i wielu innych krajach - zakłada, że dany obywatel z racji przepracowania ustalonej ilości lat, może udać się na emeryturę, w trakcie której pobiera określone środki finansowe. Pochodzą one ze składek emerytalnych, które co miesiąc odliczane były z jego pensji. Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę odciąganych jest około 20% z ich wynagrodzenia brutto. Dysponentem tych środków może być ZUS, a od 1999 roku także OFE (Oszczędnościowy Fundusz Emerytalny). Ten system polega na tzw. zastępowalności pokoleń. Ci, którzy z racji podeszłego wieku nie są zdolni do pracy, zastępowani są przez młodych, którzy - jak przyjęło się mówić - pracują na ich emeryturę. Niestety niski przyrost naturalny przy jednoczesnym zwiększeniu średniej długości życia sprawiają, że świadczenia emerytalne dla Polaków okazują się niskie. 

Kiedy zacząć oszczędzać na emeryturę?

Emerytura pochodząca ze składek może okazać się niewystarczająca, dlatego dobrze jest rozważyć pewne sposoby na oszczędzanie pieniędzy z myślą o przyszłych latach. Kiedy najlepiej zacząć oszczędzać? Im wcześniej, tym lepiej. Gromadzenie środków może rozpocząć się już podczas pierwszego zatrudnienia. Nawet niewielka kwota pozostawiana w skarbonce w perspektywie kilku lat może okazać się pokaźną sumą. 

Jak oszczędzać na emeryturę? 

Skoro emerytury z ZUS mogą okazać się niewystarczające, nawet na najważniejsze potrzeby, to powinno się samemu silnie zastanowić nad przyszłą emeryturą. Opcji oszczędzania jest kilka. Najprostszą jest oczywiście samodzielne odkładanie pieniędzy do tzw. skarpety. Z tym że taka forma składek wymaga dużej samokontroli i konsekwencji. 

Dlatego wielu ludzi decyduje się skorzystanie z bardziej zorganizowanych metod. Przykładem jednej z nich jest PPK. Są to Pracownicze Plany Kapitałowe, dzięki którym pracownik odkłada na swoją emeryturę. Środki gromadzone są z jego pensji (2-4% pensji brutto), z części wpłacanej przez pracodawcę (1,5 - 4% pensji pracownika), a także z otrzymywanej co roku premii od państwa (około 250 zł). 

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze specjalnych funduszy inwestycyjnych takich jak IKE i IKZE. Pierwszy z nich - Indywidualne Konto Emerytalne pozwala na oszczędzanie pieniędzy na przyszłą emeryturę i co najważniejsze - nie są one objęte podatkiem. Zapłacimy go w wysokości 19 proc. jedynie wtedy, gdy wcześniej, czyli przed emeryturą, wypłacimy środki z konta. Na IKE rocznie można maksymalnie wpłacić około 15 tysięcy złotych (2021 r.). Zgromadzone na nim środki są dziedziczne i nie płaci się od nich żadnego podatku. Nie można jednak założyć wspólnego konta wraz z małżonkiem. Warto wiedzieć, że przed założeniem Indywidualnego Konta Emerytalnego, trzeba zdeklarować, komu powierza się przechowywanie oszczędności emerytalnych. Możliwości są następujące: bank, dom maklerski, fundusz inwestycyjny oraz zakłady ubezpieczeń na życie. 

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, również pozwala na gromadzenie kapitału. Polega ono także na dobrowolności - klient decyduje, czy chce odkładać i jaką kwotę chce na to przeznaczyć. Jednak na IKZE rocznie można maksymalnie wpłacić jedynie 6310,80 zł (2021 r.). Kolejnym wyróżnikiem tego konta jest to, że środki odliczane są od podstawy opodatkowania podatku od dochodów, czyli PIT, przez co ulga podatkowa odczuwalna jest od razu. Ponadto pieniądze zgromadzone na IKE są dziedziczne, jednak ich spadkobierca zobowiązany jest do uregulowania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. 

 

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu