Zaległości w opłacaniu składek ZUS – co zrobić?

Przed końcem 2017 roku, ZUS wysłał około 100 tysięcy oficjalnych listów z przypomnieniem o konieczności uregulowania składek. Listy były skierowane do osób, które prowadzą pozarolniczą, jednoosobową działalność gospodarczą. W pismach znalazły się między innymi informacje o konsekwencjach wynikających z zaległości. Od 1 stycznia 2018 roku każda, nawet najmniejsza zaległość w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, może spowodować odebranie prawa do korzystania z tego ubezpieczenia. Co zrobić, jeśli zaległości w opłacaniu składek ZUS są również Twoim problemem?

Po pierwsze – nie ignoruj 
Jeśli nie uregulowałeś należnych składek, to niezależnie od wysokości zadłużenia, możesz zostać pozbawiony prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Choć wiele osób przyzwyczaiło się do swoistej pobłażliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przyszedł czas konsekwentnego egzekwowania należności. Kiedyś wystarczyło, że płatnik, który posiada kilka tysięcy złotych zaległości, regularnie opłaca przynajmniej część należnej składki, aby pozostać objętym ubezpieczeniem. W tym roku ZUS zmienił strategię: bieżące opłaty będzie zaliczać automatycznie na pokrycie zadłużenia, które już powstało. I tak na przykład, jeśli płatnik zalegał z opłaceniem składki za styczeń, to płacąc w lutym de facto pokrywa należność z minionego miesiąca, a nie bieżącego.

Co zrobić z zaległościami w opłacaniu składek ZUS?

Z punktu widzenia przepisów płatnik składek na ZUS powinien je uiszczać zawsze terminowo, czyli do 10. dnia następnego miesiąca, w przypadku osób, które płacą jedynie za siebie. W przypadku płatników uiszczających składki także za inne osoby, np. swoich pracowników, muszą oni zadbać, aby należność trafiła do ZUS do 15. dnia następnego miesiąca. Z punktu widzenia płatnika na możliwość dotrzymania tych terminów ma wpływ wiele czynników, od rentowności działalności, przez przepływ gotówki między nim a klientami, aż po własną organizację czasu i finansów. Jeśli składki powstają z powodu braku funduszy, płatnik powinien jak najszybciej udać się do urzędu i porozmawiać o możliwości rozłożenia zaległości na raty.

Wniosek: złóż wniosek 

Bez względu na powody, jakie sprawiły, że należysz do grona zalegających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, nie warto odkładać podjęcia działań – nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebować skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić zaległości już teraz w formie jednorazowej wpłaty, pora złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty. Pracownicy instytucji polecają, aby skontaktować się z ich doradcą do spraw ulg i umorzeń. Informację o telefonach do konkretnych placówek i osób możesz znaleźć na stronie internetowej ZUS. Po rozmowie doradca przedstawi Ci najdogodniejszy sposób uregulowania zobowiązań, który zostanie dostosowany do Twojej obecnej sytuacji i realnych możliwości finansowych. Ponadto, doradcy pomagają przygotować i wypełnić niezbędne dokumenty. Pracownicy ZUS zapowiadają, że każdy płatnik, który podpisze umowę porozumiewawczą i będzie terminowo regulował ustalone należności, nie musi obawiać się utraty prawa do ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej: Opłaty ZUS

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu